Informace

12. 01. 04
posted by: Joomla
Zobrazeno: 51291

 

Systema Trutnov z.s. 

je zapsaný spolek členů, kteří provozují sportovní, turistickou, osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost zejména se zaměřením na rozvoj jedince po fyzické i psychické stránce. Věnujeme se výuce sebeobrany a dalším sportovním aktivitám, včetně vodní turistiky.

Realizujeme hodiny sebeobrany pro školy a zapojujeme se do preventivních programů Oblastního spolku červeného kříže Trutnov.

 

 

Rozpis Tréninků od září 2023: 

DEN   ČAS MÍSTO KONÁNÍ
Pondělí

Úterý

Středa

 

Čtvrtek 17:00 

Tělocvična střední zdravotnické školy Trutnov, ul. Procházkova 

Pátek

 

Část aktivit v roce 2023 byla hrazena z dotace města Trutnov. 

Úvodní strana

 

Příspěvek dětského oddílu pro školní rok 2023/2024 je 800Kč na pololetí. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Více informací Vám rádi poskytneme na tel.: 604 258 010.

 

 

Dodatečné informace

Každý kdo se rozhodne poznat sám sebe, je u nás vítán. Snažíme se jít po společné cestě poznání.