Jsme spolek jehož členové se věnují sporotovním aktivitám, bojovým uměním, turistice, vodní turistice  a dalším aktivitám rozvíjejícím pohybové, silové, vytrvalostní, kondiční a flexibilní  dovednosti. Pozornost je směřována i na rozvoj psychických schopností a odolnosti jedince jako individuality i jako součásti společenství.

V rámci aktivit spolku realizujeme lekce sebeobrany pro školy. 

 

Primárně skupina vznikla za účelem studia komplexního bojového umění Systema, po kontaktu s jedním z představitelů Systema v ČR p. Davidem Sýkorou. Snažíme se zúčastňovat zejména seminářů Systema po celé České republice např. pod vedením D. Sýkory, M. Salfického, J.Sedláčka, A. Karafy a dalších i zahraničních instriktorů např. G. Funtikova, A.Karimova a V.Talanova. V rámci dalších aktivit spolku a členů spolku navštěvujeme i semináře dalších bojových stylů a dalších odvětví.

Naším cílem je rozšířit v našem městě a jeho blízkém okolí povědomí o bojových uměních a rozšířit možnosti výuky sebeobrany. Chceme být lepšími lidmi, umět pomoci sobě, svému okolí a v neposlední řadě se umět bránit. Dále chceme pomáhat s osobním rozvojem a realizací cílů a přání, které jsou v souladu s posláním spolku, každého zájemce.  

 

Nábor probíhá během celého roku. Začlenění do zájmových turistických i tréninkových skupin je bezproblémové, nechybí-li chuť a dobrá vůle. Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti se sebeobranou a bojovými uměními. Je dobré si uvědomit, že v sebeobraně a jejím nácviku se jedná často o velmi kontaktní záležitost a tedy je dobré toto brát v úvahu. Cvičenci jsou na toto upozorňováni. U zájemců požadujeme trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

 

Od září roku 2017 byl založen dětský oddíl. V případě zájmu nás pro více informací kontaktujte.

 

Jak se stavíme k otázkám na ne/efektivitu sebeobrany z našeho pohledu?

Není správná ani špatná rada. Není dobrá ani špatná cesta. Neexistuje univerzální řešení sebeobraných situací. Neexistuje univerzální, dokonalý systém, jak se leckdy jejich představitelé snaží tvrdit,  který by vás vyvedl ze spletitosti sebeobraných situací mávnutím kouzelného proutku. Zárukou není učitel/instrutkor s desítkami let zkušeností v bojových umění, ani člověk působící desítky let v ozbrojených složkách, ani člověk dnes a deně měřící své síly při pouličních šarvátkách, ani nikdo jiný. Každý ten jeden, hovoří sám za sebe. O svém přístupu k dané problematice o svém nasazení pro danou věc, o svých obětech pro danou věc. Vždy je to o nás samých. Co chceme, čemu jsme ochotni se postavit, co jsme pro to ochotni udělat a jak se na to připravit. Jakou cestu a jakou osobnost si zvolíme pro svou životní dráhu.

Ne nemůžete předpokládat, že byť budete chodit k sebelepšímu instruktorovi nebo do sebelepší školy, či klubu jednou týdně, třeba i na dvě hodiny, že budete za rok, dva, pět, deset  let připraveni na potenciální střet. Je pravděpodobné, že budete mít povědomí jak jej řešit, že vaše nitro vám napoví víc, než kdybyste pro sebe a pro své bezpečí neudělali nic, ale odhodlání a síla situaci řešit, musí vzejít z vás. Stejně tak jako rozhodnutí se na takovou věc připravovat, a to byť jen hypoteticky. Srovnat si v hlavě co přejdeme bez povšimnutí, a čemu už se chceme postavit čelem. 

Často je slyšet, tahle věc nefunguje, tohle v reálné situaci neobstojí, tohle je hloupost. Nicméně tak jako když stojíte ztraceni na neznámém rozcestí a nevíte, jestli půjdete vlevo, vpravo nebo vpřed. Stejně tak nikdo neví, zda daná situace se bude vyvíjet tak či onak. Jedna a tatáž situace, bude za různých okolností a podmínek, vždycky jiná. A pak zdánlivě nefunkční věc, může natolik zaskočit, že může být v daném okamžiku přínosná. Prakticky neexistují a ani nemohou existovat studie na to, co funguje a co ne.

Již téměř nikdo z nás není na cestě bojovníka v původním slova smyslu. Už máme každý své běžné životní role. V komečním světě si už žádný učitel nevybírá svého žáka v duchu pokračování cesty. Prostě jsou žáci již jen přijímáni a oproti poplatkům za kurzy, zkoušky a certifikáty, se stávají předtsvaiteli toho či onoho směru, velmi často v konkurenčním prostředí, kde se dehonestuje tuhle jeden a tam druhý. Vytrácí se tak základní stavební kameny, jako je úcta, pokora ale i milosrdenství. I přesto pořád existují cesty i učitelé, kteří si vybírají své žáky a stejně žáci, kteří vzhlíží ke svým učitelům, jenž se vyskytují vesměs mimo zraky veřejnosti.

Proto se nenechte zlákat ani zvyklat nikdy v žádném případě. Najděte si to, co je Vám blízké, a i když to zní možná trochu etericky, najděte si co prospívá vašemu tělu a vaší duši, co si myslíte že vás posune dál a připraví na to, na co připraveni být chcete. Nikdy nezapomínejte na to, že na prvním místě je vždy prevence.

Nevyvratitelnou věcí zůstává, že v jakémkoliv odvětví lidského konání jsou obvykle nejlépe připraveni lidé, kteří se v něm angažují s maximálním přirozeným úsilím, které ovšem plyne z jejich vnitřního přesvědčení a vnitřní víry v danou věc. A jejich konání je prostě baví. 

A nás naše aktivity baví. Jsme amatéři. Jsme děti, které baví se pošťuchovat, které baví se strkat a přetahovat, které baví poznávat svět, a které baví dělat klukoviny (byť jsou mezi námi i děvčata:-) ). Přijďte mezi nás. 

Je dobré si uvědomit, že sebeobranu nelze dělat bezkontaktně. Dochází zde k úzkému fyzickému kontaktu, obvzláště v situacích kdy vás druhý omezuje v pohybu. Zejména na zemi. Zde nás mrzí některá tvrzení, která se občas někde objeví a žijí si svým životem. Bohužel se takovým věcem nemáme jak bránit.  A jediné co k tomu chceme uvést, že téměř neustále je opakováno to, že pokud je někomu něco nepříjemné, je potřeba to hned sdělit. Jsme rádi, když na tréninky dochází rodiče, zejména z důvodu toho, že lze předejít případným pochybnostem. 

 

 Pro členy i veřejnost dále pořádáme a zprostředkováváme semináře a jiné akce v naší lokalitě. Spolupracujeme s dalšími skupinami, spolky a akreditovanými organizacemi, zejména ve sféře bojových umění, první pomoci a volnočasových aktivit mládeže.

Realizujeme i besedy pro školy prozatím na témata:

- sebeobrana a bezpečnost

- Bezpečnost a zneužívání sociálních sítí

- Kyberšikana 

- Finanční gramotnost - rizika zadlužování 

 

 

Systema Trutnov aktuálně sdružuje oddíl Systema, první pomoci, oddíl turistiky a vodní turistiky. 

 

 

 

Dodatečné informace

Každý kdo se rozhodne poznat sám sebe, je u nás vítán. Snažíme se jít po společné cestě poznání.